Ljetna škola mladih fizičara

 

7. Ljetna škola mladih fizičara

Split, 1990.

Materija između reda i kaosa

Hrvatsko fizikalno društvo
Ljetna škola mladih fizičara http://www.hfd.hr/ljetna_skola