Ljetna škola mladih fizičara

 

9. Ljetna škola mladih fizičara

Rijeka, 1993.

Fizika u primjeni

Hrvatsko fizikalno društvo
Ljetna škola mladih fizičara http://www.hfd.hr/ljetna_skola