Ljetna škola mladih fizičara

 

10. Ljetna škola mladih fizičara

Rijeka, 1994.

Fizika Svemira i Zemlje

Predavači:

I. Šlaus, Uloga znanosti u susretu s 21. stoljećem
V. Lopac, Znakovi kaosa – od Svemira do atoma
K. Pavlovski, Struktura i razvoj zvijezda
M. Martinis, Postanak Svemira
V. Vujnović, Fizički procesi na zvijezdama i u međuzvijezdanoj tvari
D. Kotnik-Karuza, Fizika zvijezdanih atmosfera
I. Penzar, Fizika zemljine atmosfere i sunčevog zračenja
M. Herak i D.Skoko, Potresi i zemljina unutrašnjost

Hrvatsko fizikalno društvo
Ljetna škola mladih fizičara http://www.hfd.hr/ljetna_skola