Ljetna škola mladih fizičara

 

13. Ljetna škola mladih fizičara

Zagreb, 1997

Računala u fizici

Predavači:

Ivo BATISTIĆ: Fizikai kompjuterska revolucija
Mladen LATKOVIĆ: Nelinearnepojave u fizici: od nelinearnih valova do fizike kaosa
Damir BOSNAR: Upotrebaračunala u eksperimentalnoj fizici (samo predavanje)
Leo MARUŠIĆ: Uloga računala u radu i analizi slika STM-a
SlobodanMILOŠEVIĆ: Računala uatomskoj i molekularnoj fizici
Ernest MEŠTROVIĆ: Predviđanjestrukture i svojstva organskih i anorganskih spojeva
Krešimir PAVLOVSKI: Sudari galaksija
Zvonko OGORELEC: Poluvodički integrirani sklopovi, minijaturizacija i rakovo oko

Hrvatsko fizikalno društvo
Ljetna škola mladih fizičara http://www.hfd.hr/ljetna_skola