Ljetna škola mladih fizičara

 

14. Ljetna škola mladih fizičara

Božava, 1998.

Kozmičke zrake i elementarne čestice

Predavači:

Saša Blagus, Zračenje u prirodi
Selim Pašić, Detektori za registraciju zračenja i elementranih čestica
Mario Stipčević, Otkrića elementranih čestica u kozmičkim zrakama
Mirko Planinić, Od ubrzivača do suprasudarivača
Mislav Jurin, Zračenje-izvor života - vrata smrti
Alfred Švarc, Uvod u fotodinamsku terapiju, predklinička i klinička ispitivanja
Ivica Picek, Barionska asimetrija - gdje je antimaterija
Mladen Martinis, Kozmičko zračenje najviših energija

Hrvatsko fizikalno društvo
Ljetna škola mladih fizičara http://www.hfd.hr/ljetna_skola