15. LJETNA ŠKOLA MLADIH FIZIČARA

Božava, Dugi otok, 20.-26. 6. 1999.

Makroskopski kvantni efekti

P R O G R A M

Ponedjeljak, 21.06.1999.

9.00 Slobodan MILOŠEVIĆ: Bose-Einsteinova kondenzacija: atomski laser
11.00 Hrvoje SKENDEROVIĆ: Laseri, fotonski snopovi
poslijepodne Praktikum

Utorak, 22.06.1999.

9.00 Vjera LOPAC: Biljari u klasičnom i kvantnom svijetu
11.00 Darko ANDROIĆ: Nuklearna magnetska rezonancija - kvantni prozor u mikrosvijet
poslijepodne Praktikum

Srijeda, 23.06.1999.

I Z L E T

Četvrtak, 24.06.1999.

9.00 Petar PERVAN: Stanje kvantne jame u ultra tankim metalnim slojevima
11.00 Amir HAMZIĆ: Suprafluidi
poslijepodne Praktikum

Petak, 25.06.1999.

9.00 Krešo ZADRO: Kvantno tuneliranje magnetizacije
11.00 Branko ŠANTIĆ: Od klasičnog do kvantnog Hall-efekta

Organizacija praktikuma: Selim PAŠIĆ