Ljetna škola mladih fizičara

 

Tema 17. ljetne škole mladih fizičara: "Novi materijali i tehnologije "

 Predavač

Naslov predavanja

H. Zorc, IRB, Zagreb

Vakuumske tehnologije i njihov značaj u 21. stoljeću

M. Jakšić, IRB, Zagreb

Karakterizacija novih materijala i sklopova ionskim snopovima iz akceleratora

D. Veža, IF, Zagreb

Atomska fizika, laserska spektroskopija i moderne komunikacije

L. Forro, EPFL, Lausanne

Nanocijevčice ugljika: izazov za 21. stoljeće

B. Hamzić, IF, Zagreb

Organski vodiči i supervodiči

D. Babić, PMF, Zagreb

Mezoskopska fizika i valna priroda elektrona

I. Kokanović, PMF, Zagreb

Amorfni materijali

M. Latković, PMF, Zagreb

Streetwise

A. Sušac, PMF, Zagreb

Utjecaj neionizirajućih elektromagnetskih polja na zdravlje čovjeka

 

Hrvatsko fizikalno društvo
Ljetna škola mladih fizičara http://www.hfd.hr/ljetna_skola