P R O G R A M

 

 

Ponedjeljak, 18.06.2001.

 

  9.00 Hrvoje ZORC:               Vakuumske tehnologije i njihov značaj u 21. stoljeću

11.00 Milko JAKŠIĆ:              Karakterizacija novih materijala i sklopova ionskim snopovima iz akceleratora

poslijepodne                         Praktikum

 

Utorak, 19.06.2001.

 

  9.00 Damir VEŽA:                 Atomska fizika, laserska spektroskopija i moderne komunikacije

11.00 Laslo FORRÓ:              Nanocijevčice ugljika: izazov za 21. stoljeće

poslijepodne                         Praktikum

 

Srijeda, 20.06.2001.

 

9.00 Bojana HAMZIĆ:            Organski vodiči i supervodiči

Četvrtak, 21.06.2001.

 

  9.00 Dinko BABIĆ:               Mezoskopska fizika i valna priroda elektrona

11.00 Ivan KOKANOVIĆ:      Amorfni materijali

poslijepodne                         Praktikum

 

Petak, 22.06.2001.

 

  9.00 Mladen LATKOVIĆ:     Streetwise

11.00 Ana SUŠAC:     Utjecaj neionizirajućih elektromagnetskih polja na zdravlje čovjeka

 

 

Organizacija praktikuma Selim PAŠIĆ