Tema 17. ljetne škole mladih fizičara: "Novi materijali i tehnologije "

 Predavač

Naslov predavanja

H. Zorc, IRB, Zagreb

Vakuumske tehnologije i njihov značaj u 21. stoljeću

M. Jakšić, IRB, Zagreb

Karakterizacija novih materijala i sklopova ionskim snopovima iz akceleratora

D. Veža, IF, Zagreb

Atomska fizika, laserska spektroskopija i moderne komunikacije

L. Forro, EPFL, Lausanne

Nanocijevčice ugljika: izazov za 21. stoljeće

B. Hamzić, IF, Zagreb

Organski vodiči i supervodiči

D. Babić, PMF, Zagreb

Mezoskopska fizika i valna priroda elektrona

I. Kokanović, PMF, Zagreb

Amorfni materijali

M. Latković, PMF, Zagreb

Streetwise

A. Sušac, PMF, Zagreb

Utjecaj neionizirajućih elektromagnetskih polja na zdravlje čovjeka