Ana Smontara

Ivica Picek

Krešimir Pavlovski

Željko Antunović

Antonio Šiber

                    Antoniovo predavanje u power pointu

Dinko Babić

Đuro Drobac

Slaven Garaj

                    Slavenova stranica posvećena ljetnoj školi

Igor Weber

Zvjezdana Bencetić Klaić

                    Zvjezdanino predavanje u powerpointu

Snježana Markušić

Igor Tomažić