Program predavanja

 Nedjelja, 22. lipnja 2003. (Dan antifašističke borbe)  Uvod

Ana Smontara, IF, Zagreb

Nikola Tesla, izumitelj i vizionar

Krešimir Pavlovski, PMF, Zagreb

Riccardo Giacconi: pionir rendgenske astronomije 
Ivica Picek, PMF, Zagreb Neutrinski sindrom «podvojene osobnosti» i Nobelova nagrada za fiziku neutrina.

Ponedjeljak, 23. lipnja 2003.      Fizika kondenzirane materije

Antonio Šiber, IF, Zagreb

Ponašanje plina u materijalima građenim od ugljikovih nanocijevi: prozor u svijet kvantne fizike

Dinko Babić, PMF, Zagreb

Supravodiči u nanoznanosti

Utorak, 24. lipnja 2003.             Razvoj hi-tech proizvoda

Đuro Drobac, IF, Zagreb

Od znanstvenih istraživanja do komercijalnog proizvoda 

 

IZLET

Srijeda, 25. lipnja 2003.(Dan državnosti)      Biofizika

Slaven Garaj, EPFL, Lausanne

Rezonantne magnetske metode u biofizici

Igor Weber, IRB, Zagreb

Mehanika staničnog skeleta

Četvrtak, 26. lipnja 2003.           Fizika zemlje i atmosfere

Zvjezdana Bencetić Klaić, PMF, Zagreb

Prodor stratosferskog ozona u donje slojeve atmosfere

Snježana Markušić, PMF, Zagreb

Seizmologija i fizika čvrste zemlje

Ivica Janeković, IRB, Zagreb

Dopplerov efekt i mjerenje morskih struja

U poslijepodnevnim satima predviđeni su praktikumi, demonstracijski pokusi,

projekcije dijapozitiva, neformalno druženje predavača i polaznika Škole…..