Zbornik Ljetne škole mladih fizičara HFD-a; Vela Luka 2003.

2003. NIKOLA TESLA

A. Smontara

Nikola Tesla - izumitelj i vizionar

I. Picek

Od Paulijeva "rješenja iz očaja" do neutrinskih teleskopa: Oscilacije neutrina i Nobelova nagrada za fiziku neutrina

K. Pavlovski

Riccardo Giacconi: pionir rendgenske astronomije 

A. Šiber

Ponašanje plina u materijalima građenim od ugljikovih nanocijevi: prozor u svijet kvantne fizike

D. Babić

Supravodiči u nanoznanosti

Đ. Drobac

Od znanstvenih istraživanja do komercijalnog proizvoda 

S. Garaj

Rezonantne magnetske metode u biofizici
I. Weber Mehanika staničnog skeleta
Z. Bencetić-Klaić Prodor stratosferskog ozona u donje slojeve atmosfere
S. Markušić Seizmologija i istraživanje unutrašnjosti Zemlje
I. Tomažić Dopplerov efekt i mjerenje morskih struja