Do sada održane ljetne škole i zbornici:

25. Ljetna škola mladih fizičara, 2009., Mali Lošinj

Vrijeme u fizici - fizika u vremenu

24. Ljetna škola mladih fizičara, 2008., Mali Lošinj

Fizikalni aspekti vode

23. Ljetna škola mladih fizičara, 2007., Labin

22. Ljetna škola mladih fizičara, 2006., Labin

Teslino nasljeđe u fizici

21. Ljetna škola mladih fizičara, 2005., Labin

Fizika u temeljima suvremene znanosti i društva

20. Ljetna škola mladih fizičara, 2004., Vela Luka

Ususret Svjetskoj godini fizike

19. Ljetna škola mladih fizičara, 2003., Vela Luka

Sjećanje na Nikolu Teslu

18. Ljetna škola mladih fizičara, 2002., Korčula

Svjetlost - fizika, tehnologija, kozmologija

17. Ljetna škola mladih fizičara, 2001., Jelsa

Novi materijali i tehnologije

16. Ljetna škola mladih fizičara, 2000., Božava

Fizika na prijelazu stoljeća

15. Ljetna škola mladih fizičara, 1999., Božava

Makroskopski kvantni efekti

14. Ljetna škola mladih fizičara, 1998., Božava

Kozmičke zrake i elementarne čestice

13. Ljetna škola mladih fizičara, 1997., Zagreb

Računala u fizici

12. Ljetna škola mladih fizičara, 1996., Zadar

Spektroskopske metode i primjena

11. Ljetna škola mladih fizičara, 1995., Rijeka

Granična područja fizike

10. Ljetna škola mladih fizičara, 1994., Rijeka

Fizika Svemira i Zemlje

9. Ljetna škola mladih fizičara, 1993., Rijeka

Fizika u primjeni

8. Ljetna škola mladih fizičara, 1992., Zagreb

Valovi i čestice

7. Ljetna škola mladih fizičara, 1990., Split

Materija između reda i kaosa

6. Ljetna škola mladih fizičara, 1989., Split

Struktura materije - suvremena dostignuća

5. Ljetna škola mladih fizičara, 1988., Split

Energija i energijski izvori

4. Ljetna škola mladih fizičara, 1987., Split

Razvoj i dostignuća kvantne fizike

3. Ljetna škola mladih fizičara, 1986., Split

Suvremena saznanja o silama u fizici

2. Ljetna škola mladih fizičara,1985., Split

Sjećanje na prof. dr. V. Glasera

1. Ljetna škola mladih fizičara, 1984., Preko

Sjećanje na prof. L. Tomaš

Naslovnica: Ljetna škola HFD-a